Rozmowy z wszechświatem

Wszystko co nas otacza, nieustannie do nas przemawia

Wprowadzenie

Każdy człowiek ma zapisaną w sobie tę świętą chwilę, gdy dusza mówi – „Przyszedł czas, aby skierować się ku swojemu wnętrzu i dowiedzieć, że już jesteś w domu”. Każdy znak, symbol czy synchroniczność jest tykaniem tego zegara… aż on czy ona wybierze przebudzenie. Każda bez wyjątku rzecz w twoim życiu przypomina ci o tym oraz w głęboko duchowy i osobisty sposób, otwiera bramę pro- wadzącą do prawdy.
SIMRAN SINGH, 11:11 MAGAZINE AND TALK RADIO

Czy zauważyłeś, że różne rzeczy wydarzają się potrójnie? Wszechświat lubi trójki. To trójkąt realizacji – okazja by pójść tu, tam i ówdzie. To szansa, aby zagłębić się w wojnę, miłość, pokój; umysł, ducha i ciało; przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Liczba trzy wydaje się zabiegać o Ducha, połączenie i pełnię.

Czy myślałeś kiedyś o tym, że doświadczenia życia rozgrywają się w cyklach dwunastoletnich – kolejna trójka, jeśli skorzystać z numerologii (1+2=3)? Albo, czy wiedziałeś, że liczbą uzdrowienia jest 9 (3×3)? Liczby „mistrzowskie” w numerologii to liczby dwucyfrowe o takich samych cyfrach (np. 11, 22, 33,itd.), a nazwano je tak, ponieważ ich duchowa moc jest podwojona… oraz zapewniają one dodatkową ochronę.

Symbolicznym numerem Wzniesionego Mistrza, istoty oświeconej duchowo, jest 33. Ludzie budzą się często o 3:33 nad ranem, co jest sugestią Wszechświata, aby nawiązać kontakt. Mistrzowie z Dalekiego Wschodu od dawna określają tę godzinę jako święty czas na to połączenie. Znany na świecie guru, Yogi Bhajan, uczył rzesze swoich naśladowców, aby wykorzystywali ten czas na medytację. Autorzy bestsellerów oraz nauczyciele tacy jak Wayne Dyer, Michael Beckwith czy Doreen Virtue mówią, że ich własne głębokie doświadczenia odbywają się w świętych porach związanych z liczbami. Ludzie na całym świecie doświadczają pomyślnych, świętych zdarzeń powiązanych z liczbami 11 oraz 11:11. Dodatkowo, takie podpowiedzi będą nam towarzyszyć w chwilach szczególnych życiowych wyborów, zwracając naszą uwagę, że jest dla nas dostępne wsparcie ze strony zarówno świata widzialnego, jak i niewidzialnego. Mówią o tym nawet tak wybitne gwiazdy kina jak Ellen DeGeneres czy Demi Moore.

Gdy zbadasz to naprawdę wnikliwie, okaże się, że wszystko we wszechświecie można sprowadzić do liczb, szczególnie 1 oraz 0. Liczba Mistrzowska 11 jest liczbą symboliczną. Numer 11:11 jest zwiastunem, że dla osoby, która go widzi możliwy jest ogromny rozwój duchowy. Brama pomiędzy fizycznym i duchowym – pozytywnym i negatywnym, rzeczywistością oraz iluzją, ludzkim uwarunkowaniem i duchowym mistrzostwem – to liczba 11:11. A co najważniejsze, my, każdy z nas, jesteśmy jednością. Wszyscy jesteśmy jednym i jesteśmy częścią JEDNOŚCI.

Czytając tę książkę, natrafisz na rzeczy zapisane w pewien specyficzny sposób, z wykorzystaniem powtórzeń albo konkretnej kolejności. To intuicyjny zabieg, ponieważ jest to seria aktywacji oraz kodów mających na celu otwarcie zamków w twoim umyśle i strukturze komórkowej. Mają one uświadomić ci osadzone w tobie wzorce, które dotąd nie pozwalały ci na prawdziwą ekspresję. Wszechświat rezonuje z rytmem i dźwiękiem. Dlatego pewne sekwencje słów mają rytmiczny rezonans, kiedy się je czyta. Być może twój intelekt tego nie rozumie, ale Deva twojego Ciała i Duszy, z całą pewnością, tak.

Znaczenie można odkryć na niezliczone sposoby, a Wszechświat nigdy nie przestaje do nas mówić. Korzysta z każdej możliwej drogi, żeby przyciągnąć twoją uwagę, szczególnie za pomocą tego, co dotyczy twojego zewnętrznego doświadczenia.

Na przykład, ciało przemawia do ciebie nieustannie. Mówi ci dokładnie to, co musisz o sobie wiedzieć. Może symbolizować twoje uczucia, powstrzymywane emocje czy myśli, które mają moc. W rzeczywistości, to samo robią twoje samochody, dom i zwierzaki. Cokolwiek i wszystko posiada tę zdolność. Ta komunikacja jest bezustanną rozmową, która dosłownie łączy się w całe akapity, wypowiadane bezpośrednio do ciebie o TOBIE. Celem tego dialogu jest wspieranie cię w podejmowaniu życiowych decyzji, które są bardziej zestrojone z twoją najwyższą wizją i najgłębszymi pragnieniami duszy. Przeżywanie życia nie musi być trudne, ponieważ to samo Życie daje ci wskazówki. Istnieje ścieżka okruszków1, którą możesz podążać. Chcę, abyś dowiedział się jak być aktywnym uczestnikiem w tej niekończącej się rozmowie z tym, co cię otacza – a tak naprawdę, w twoim współtworzeniu z Wszechświatem.

Bez wątpienia jesteś tu po to, żeby zdobyć pewne doświadczenia, nauczyć się konkretnych lekcji i bardziej poznać siebie. Być może jednak nie zawsze zdajesz sobie sprawę, że to ty sam jesteś problemem, wiadomością i posłańcem w tym ustanowionym przez ciebie samego zadaniu. Zranienia, które trzymasz w sobie, dysfunkcje, które cię dotyczą są tobą – problemem. Mądrość, której nabywasz podróżując przez takie doświadczanie siebie również jest tobą – wiadomością. Wreszcie osoba, którą się stajesz, przechodząc przez to, pozwala ci doświadczyć siebie jako posłańca.

Jesteś tutaj, aby zjednoczyć ponownie umysł, ciało i ducha poprzez tworzenie, doświadczanie i wyrażanie. To zawsze będzie wiązało się z początkiem, środkiem i końcem. Często będzie obejmować wyzwanie czy problem, który ujawni głębszą lekcję. Twoja podróż na planetę Ziemia została stworzona dla doświadczeń, do których się zobowiązałeś. To wymagało zarówno procesu regresu jak i ewolucji. We wnętrzu każdego człowieka i poza nim są takie części, które prowadzą wojnę z Jaźnią. To podróż ofiary, nikczemnika i bohatera… niewiadoma, pytanie, odpowiedź… życie, istnienie, poznanie. Największym darem duszy jest pełne uwolnienie – tak, aby mogła być wszystkim, co oferuje doświadczenie na drodze poznawania jej prawdziwej wielkości.

Ta podróż wiąże się z określonymi z góry przeszkodami pojawiającymi się wewnątrz ciebie oraz w świecie zewnętrznym. To właśnie poprzez bycie w stanie wojny, w miłości i pokoju toczy się podróż duszy. Doświadczenie i integracja miłości przelane na każdą okoliczność, sprowadza upragniony pokój. Miłość doprowadzi cię do odkrycia, że wszystko jest kochające i dobre, nawet te rzeczy, które wydają się straszne, niewłaściwe i złe. Miłość pokaże ci kroki na ścieżce. Miłość nigdy cię nie opuści i nie przestanie być twoim przewodnikiem. Ale to wymaga bycia obecnym i kochającym wobec Jaźni, tak abyś widział i mógł być widziany oczami Miłości, a nie poprzez zaburzoną percepcję. To jest miejsce, w którym mieści się każda iluzja, rzeczywistość oraz prawda. Ten „wgląd” („in–sight” – ang. wewnętrzny wzrok, wewnętrzny widok) pojawia się w polu wibracyjnym, w świecie wewnętrznym i manifestuje się na zewnątrz – coraz więcej trójek!

W każdej chwili jesteś w procesie budzenia się. Moment przebudzenia to taki punkt w rozwoju, kiedy wszystko się jednoczy, a ty w końcu masz poczucie, że pozwalasz wszystkiemu płynąć, puszczasz, i wtedy odkrywasz swoją Jedność. Wzrost odbywa się stopniowo, przygotowując cię na każdym etapie, aż staniesz się gotowy do sięgnięcia po swoją prawdę. Do tego czasu, masz do czynienia z zakłóceniem oraz brakiem połączenia. Zwykle pojawia się także pewna ilość pytań. Ale kiedy nadchodzi ta chwila – co może się wydarzyć w każdym momencie – rodzi się mądrość, następuje przebudzenie.

Być może nie zauważyłeś, że posiadasz w swoim życiu zestaw parametrów i kryteriów, które nieustannie ci służą. Ta struktura to „ty” i „to, co się wydarza”. Te dwa elementy pokażą coś, co zawsze będzie ci pomagało przenieść się na wyższy poziom. Czy możesz otworzyć się na przewodnictwo wokół siebie? Czy jesteś w stanie? Czy chcesz? Czy jesteś gotowy?

Parę lat temu – wtedy bardzo mnie to denerwowało – konsekwentnie zaczęły pojawiać się w moim życiu rzeczy, które wydawały się całkiem przypadkowe. Co raz to widziałam powtarzające się liczby. Często doznawałam déjà vu i zaczęłam zastanawiać się nad naturą rzeczywistości. To zapoczątkowało wieloletnią introspekcję, poszukiwania i analizę. Zawsze miałam głębokie pragnienie zrozumienia, odkrywania znaczenia i ciągłego rozwoju poprzez otaczającą rzeczywistość. Tak się składa, że potrzeba rozumienia rzeczy i rozwiązywanie problemów wynika z naturalnej ciekawości, która jest częścią mojej osobowości. Z mojej perspektywy, na każdy problem istnieje odpowiedź, każdy konflikt ma swoje rozwiązanie, a każda zagadka wytłumaczenie. Nie mówię tu o podejściu naukowym. W pełni skupiam się na duchowej perspektywie wszystkiego. W moim świecie nie ma niczego poza duchowością, każda „rzecz” jest z natury duchowa … KAŻDA.

Zaczęłam rozmyślać o świecie i jego pozornej przypadkowości. A co, jeśli nie ma w nim nic przypadkowego? A co, jeśli wszystko co się pojawia, każda najmniejsza rzecz, jest wyraźną osobistą wiadomością dla osoby (lub osób), której dotyczy? Może jest to wzajemnie powiązany system wiadomości, dzięki czemu każda osoba otrzymuje dokładnie co, co powinna usłyszeć. Ale, aby to pojąć, musi najpierw osiągnąć pewien poziom świadomości i uważności. Może jest to powodowane początkową intencją duszy. Ta seria wiadomości miałaby nie tylko wspierać ścieżkę prowadzącą do wyższego dobra, ale także być sposobem dystrakcji (odwrócenia) “małpiego umysłu” oraz usunięcia z drogi przeszkód, które pojawiają się w tej iluzji zwanej życiem.

Rozpraszające iluzje, wytwarzane przez świadome oraz nieświadome „rozregulowane” i źle dopasowane intencje kuszą, aby za nimi podążać. Są przynętą. Czy pójdziesz tą niższą, ciemną drogą? Czy też wybierzesz drogę jasną i szeroką (ang. highway – autostrada, to także high–way – „wysoka, dobra droga”), która zaprosi cię do utrzymywania stałego tempa korzystania ze wzmacniających przekonań i satysfakcjonującego duszę „magicznego myślenia”? W tym przypadku „myślenie magiczne” jest rzeczywistością i będzie torować drogę pragnieniom twojego serca. Każdy z nas jest jednocześnie czarodziejem, magikiem i alchemikiem.

Kilka lat temu, po wielokrotnie powtarzających się synchronicznych sytuacjach, postanowiłam przyjrzeć się bliżej własnym życiowym doświadczeniom oraz doświadczeniom osób z mojego otoczenia. Zapisywałam wszystko, co się wydarzało. Notowałam kto był związany z danym wydarzeniem, jakie okoliczności poprzedzały pierwotną sytuację oraz wszystko, co działo się potem. Szczególną uwagę zwracałam na detale, które wydawały się nieistotne, ale tak naprawdę były kluczowe dla odczytania wiadomości. Bardzo interesujące było to, co pojawiało się w moim świecie w porównaniu ze światem innych ludzi. Niczego nie uważałam za oczywiste i zaczęłam dostrzegać związki, których nie potrafili zobaczyć inni.

Byłam zafascynowana, widząc jak ci, którzy uczyli się nowych sposobów postrzegania tego, co wydarza się w ich życiu, zyskiwali szerszą perspektywę i wgląd. Rozumiejąc subtelne sygnały i symbole pojawiające się w każdym doświadczeniu, moi klienci byli w stanie przejść od typowych reakcji bazujących na negatywnych, wcześniejszych przekonaniach, do takich, które opierały się na silnym, pozytywnym punkcie widzenia. Stało się całkowicie jasne jak zdolność do zmiany postawy wywołuje efekt domina w okolicznościach działających na korzyść ich kolejnego kroku, zamiast na szkodę ich pierwotnego stanu umysłu. Życie każdej z tych osób uległo radykalnej przemianie, ponieważ zmieniali sposób patrzenia na życie i swoją relację ze światem. Ziemia stała się dla nich naprawdę Ziemską Szkołą.

Życie jest twoim kierunkiem studiów. Ziemia dostarcza ci miejsca na naukę. Jesteś egzaminowany przez różne związki i rozmaite relacje z otoczeniem. Jesteś uczniem – zarówno tym, który rozumie, jak i tym, który się uczy. Każde doświadczenie, jakie dotyka cię na poziomie fizycznym, mentalnym, energetycznym czy emocjonalnym jest zaplanowane jako przedmiot nauczania, stworzony dla opanowania i przyswojenia twoich określonych z góry lekcji. Ten „TWÓJ–świat” znany jako Ziemia, to miejsce, gdzie się zapisałeś, żeby odkryć swoją wielkość i ekspresję poprzez doświadczenie. Wszech–świat wspiera cię w tej intencji.

Życie można postrzegać jako magiczne królestwo, gdzie wszystko ma swoje miejsce i cel, szczególnie te rzeczy, które wydają się najmniej znaczące w danym układzie. Widziałam nieraz jak moi klienci stawali się pełni energii, podekscytowani i pełni mocy. Ja też nie chciałam żyć w żaden inny sposób.
Dlaczego miałabym chcieć? To było tak jakby ktoś wyszeptał mi sekrety życia do ucha! Chciałam podzielić się tym ze światem, żeby każdy mógł to zobaczyć!

Czy miałam rację? Czy naprawdę jest możliwe mieć nieprzerwaną, intymną rozmowę z tym, co widzialnie i niewidzialne, ożywione i nieożywione, z duszą i Wszechświatem? Czy inni korzystają z tej niesamowitej rozmowy, którą prowadzi z nimi Wszechświat? Czy inni myślą o tym i widzą to, co ja
zobaczyłam? Szybko doszłam do wniosku, że tak nie było jeśli chodzi o ludzi wokół mnie, oni nawet nie chcieli tego rozważyć. Zajmowali się wypluwaniem z siebie komentarzy w stylu – Zacznij żyć w prawdziwym świecie! Wróć na ziemię! To szalone! Może to i ciekawe, ale daj sobie spokój!

Jednak jakaś część mnie wiedziała, że to jest prawdziwy świat. Moje podejście przełamywało dawne iluzje, przynosiło odpowiedzi na wiele pytań i pozwalało na podejście do życia bardziej opartego na sercu. To było spójne i ciągłe połączenie ze Źródłem Energii. Sprowadzało prawdziwe szczęście, pokój i radość. Pozwalało, aby życie było nieco mniej poważne i pomogło mi zrozumieć, że my faktycznie odbieramy wszystko niewłaściwie i na odwrót. Czyżbym to sobie tylko wyobraziła? A może wszyscy tak bardzo przyzwyczaili się żyć z klapkami na oczach, że zapomnieli jak to jest ich nie mieć? Postanowiłam dać sobie czas i miejsce na to, żeby się przekonać czy otrzymam jasną odpowiedź na pytanie, które ciągle pojawiało się w mojej głowie – Czy Wszechświat próbuje ze mną rozmawiać?

Prosiłam o doświadczenie, potwierdzenie i kontakt. I to właśnie dostałam. Potem nauczyłam się dostrajać moje pytania. Czekałam na odpowiedź i zawsze ją dostawałam. Z czasem otrzymywałam coraz więcej i więcej wiadomości, na wiele sposobów. Wszędzie pojawiały się znaki i symbole, i jakoś rozumiałam co one oznaczają. Życie rozwijało się i płynęło w przepiękny sposób. Moje symbole stawały się słowami, słowa zdaniami, a zdania zamieniały się w całe akapity.

Dzięki poszukiwaniom, wewnętrznej receptywności i świadomej uważności, nadchodzące wiadomości ustąpiły miejsca wesołej interakcji. Wszechświat cały czas wysyłał znaki i symbole, które zawsze były rozmieszczane z miłością. Bez wątpienia uświadomiłam sobie dwie rzeczy na temat Wszechświata – miał naprawdę wyjątkowe poczucie humoru i zawsze spiskował na rzecz większego dobra. Wiadomości, które otrzymywałam, dostarczały okazji do patrzenia na życie nowymi oczami – takimi, które dawały bardziej poszerzoną, kochającą i pozytywną perspektywę. Odkryłam, że podstawowym celem tego dialogu była pomoc w uwolnieniu się od iluzji, odpuszczeniu powagi i odkrywaniu w coraz wyższym stopniu osobistej mocy. Zrozumiałam, że naszą nieustającą misją jest uczestniczenie w ciągłej przygodzie, spełnionym życiu i eksploracji – bez żadnych ograniczeń.

Oto jesteś na progu wyruszenia w intymną duchową podróż. Nigdy już nie popatrzysz tak samo na życie, ani nie będziesz się czuł tak samo. Ta książka pomoże ci podnieść blokujące zasłony i otworzyć się na bardziej rozległy sposób życia – taki, który będzie cię prowadził i wspierał. Z taką perspektywą, możesz iść naprzód i pełen mocy, niezależnie od tego jakie przeszkody pojawią się w twoim życiu.

Jestem bardzo podekscytowana, że zobaczysz świat tak jak ja go widzę. Wierzę w otwarte dzielenie się ze szczerego serca i zawsze będę pokazywać to, co jest dla mnie prawdziwe. W tym świecie iluzji, odkryj dla samego siebie o co chodzi i co jest grane. To, co wydaje się prawdziwe, może być złudzeniem. A to, co wydaje się niemożliwe (impossible) posłuży ci do odkrycia tego, co jest w tobie i dla ciebie możliwe. (I’m –possible). Sięgnij po magię i pozwól nowym doświadczeniom pojawić się w pełnej gamie kolorów.

Zachęcam cię do odłożenia na bok swoich dotychczasowych przekonań. Udaj się na poszukiwanie nowych lądów i poznawanie świata wszelkich potencjałów. Bądź naukowcem od materii i ducha oraz badaj mapę skarbów „WSZYSTKIEGO CO ISTNIEJE”, aby dowiedzieć się co jest możliwe. Gdy odkryjesz jak porozumiewać się ze swoimi znakami i symbolami, pamiętaj, że zawsze jesteś kochany, prowadzony i chroniony. We Wszechświecie istnieje JEDYNIE dobro. Nie może być inaczej.

Każdy rozdział tej książki przytacza przykład prawdziwego, życiowego doświadczenia, które pokazuje w jaki sposób pojawiały się znaki i symbole. Dodatkowo zobaczysz jak były one interpretowane. Nie wierz ani mnie, ani nikomu innemu. Po prostu idź za tym, co rezonuje z tobą jako prawdziwe. Podejmij własne badania i patrz jak życie samo się przed tobą odkrywa.

Ucząc się jak przemawiają znaki i synchroniczność, intuicyjnie sięgniesz po swój własny język i zrozumienie, które wykroczy daleko poza ramy tej książki. Cieszę się z opowiedzenia ci moich historii. Imiona osób zostały zmienione, ale każda opowieść opisuje to, co wydarzyło się naprawdę.

W co jesteś gotowy uwierzyć? Co jesteś gotowy zobaczyć? Co zechcesz uczynić prawdziwym dla siebie? Możesz albo potraktować to jako przypadek albo zdecydować się na skok w magię. Tak czy owak zaczniesz zwracać uwagę i zauważać. Co najważniejsze, staniesz się świadomy pytania, które spokojnie i cicho czai się w twojej głowie – Czy Wszechświat rzeczywiście prowadzi ze mną rozmowę?

Niech te idee krążą w twoim umyśle. Niech marynują się w twojej duszy. Daj się wciągnąć w „grę językową”, którą proponuje ci Wszechświat, abyś mógł zacząć świadomie z nim rozmawiać. Przyłącz się do tej rozmowy! Wszechświat PRZEMAWIA do ciebie, w każdy możliwy sposób, tak żebyś mógł dużo bardziej rozumieć siebie i swój świat. Wypróbuj to, a będziesz zaskoczony!

Z wielką radością, zabawą i synchronicznością W Miłości, Miłością,
z Miłością i Radością, Jestem Simran

Zainteresował cię fragment? Kup książkę w naszej księgarni.